1X1 למינוף מקצועי הקמת פרופיל האישי / דף חברה בלינקדאין (מעשי)

צור

אנו נשדרג איתכם את הפרופיל האישי של המנכ"ל, הנהלה בכירה,
עובדים בארגון, לפי הצרכים והמטרות שלכם.
  • שיחה ראשונית עם המנהל או העובד עבורו מקימים
    את הפרופיל.
  • קבלת מידע וחומרים לפי צ'ק ליסט שיימסר לכם.
  • הקמה של הפרופיל ובו כל המרכיבים הדרושים
    ליצירת פרופיל מקצועי ואיכותי.
  • פגישה בת שעתיים אישית או בסקייפ להדרכה על
    הפרופיל ועל דרכי הפעילות בלינקדאין.

לקורסים והרצאות נוספות: