גוגל+

מעגלים בגוגל+ Google+

מעגלי היכרות שניתן לשלוט בהם על המידע המועבר לרשת החברים שלנו – זוהי הגישה והבשורה שמביאה גוגל + הרשת החברתית